Markeder – Messer

INFORMASJON ….

om deltakelse på markeder og messer legges ut et par uker i forveien i kolonnen til høyre. Nedenfor om noen steder vi har vært.

 

MØTER MED FOLK ER VERDIFULLE …

Å delta på markeder og messer er på mange interessante samtaler og nyttige innspill til meg som produsent. Det gir også en mulighet til å hilse på kunder som jeg ikke har møtt tidligere, men som kjøper produktene mine i butikk.

 

NRK Sommertoget – og «Familiefest» –  på Jevnaker Stasjon 26. Juli 2017.  Vi serverte rømmegrøt og smaksprøver av pultost.

Og på «Familiefest» kan familien stille opp ….

«Høvdinghallen», Hadeland Glassverk 2016

____________________________________

Siden oppstarten i 2015 har «ysteri PULTOSTKOPPEN»  bl.a. vært på:

  • Julemarked, Veien Kulturminnesenter, Hønefoss, Des. 2017
  • Julemarked, Ringerike Museum, Des. 2017
  • Marked, Høvdinghallen, Hadeland Glassverk, Des. 2017
  • Julemarked, Folkets Hus, Jevnaker 2017
  • BYGDEMARKED, Haugvang,  2017
  • BYGDESMAK, Sundvolden, 2017
  • Ringeriksdagen, Hønefoss, 2017
  • Randsfjordfestivalen, 2017
  • Jevnaker Stasjon, Familiefest Jevnaker kommune i forbindelse med NRK Sommertoget 2017
  • BYGDESMAK på Sundvolden hotel,
  • «Klassikerlørdag» ved Norsk Samferdselshistorisk Senter i Hønefoss,
  • «Håndverksdagen» på Hadeland Folkemuseum, med salg av egne produkter og demonstrasjon av bresting og uttak av ostemasse for pultost.
  • RINGERIKSDAGEN i Hønefoss,
  • MARKENS GRØDE på Jevnaker,
  • VERDENS BYGDEKVINNEDAG på Bygdøy Kongsgård,
  • BYGDEMARKED på Haugvang (Haug Bygdelag),
  • ÅPEN GÅRD på Almgården
  • RIDDERGAARDSDAGEN i Hønefoss
  • Almelåven, Hønefoss
  • Julemarked på Veien Kulturminnesenter
  • Julemarked Høvdinghallen
  • Og flere kommer …