Om Kvalitet

GENERELT om produktene:

ysteri PULTOSTKOPPEN tilstreber kvalitet i alle ledd av produksjonen. Fra melken kommer i spannet, rett fra kua, og til produktene går ut for levering, er alt under nøye oppsyn, både i forhold til bestemmelser for hygiene og til de håndverksmessige detaljene i prosessen.

MELK 2018

Så langt i min produksjon har jeg vekslet mellom melk fra to leverandører:

  • Halvorsrud Gård, Erling Desserud og Katie Mann, Jevnaker
  • Almgården, Solborg Camphill, Åsbygda på Ringerike,

begge i kort avstand fra ysteriet.  Gårdsdriften på Halvorsrud er økologisk, på Almgården økologisk og biodynamisk.

VARIASJONER MED ÅRSTIDENE OG HVA KUENE SPISER

Den håndverksmessige fremstillingen gjør at det kan bli noen mindre variasjoner og nyanser i produktene (partiene som produseres) fra gang til gang. At det anvendes rå melk «rett fra kua» vil også kunne skape variasjoner i smak og konsistens avhengig av årstid og hva kuene spiser. Dette er i seg selv også et kjennetegn ved «gamlemåten».

OPPBEVARING  –  MODNING  –  HOLDBARHET 

PULTOST  er definert som kjølevare ( 0-4 grader C ).  Men pultost er som en del andre oster et «levende produkt» som fortsetter å modnes etter at den er ferdig pakket. Noen liker en skarpere og mer moden smak, og har pultosten stående framme på benken iblant.  Da går den videre modningen raskere. Osten kan etterhvert også få en mykere og iblant litt flytende konsistens på bunnen av pakningen (den «laker seg»). Noen liker den også best slik. Her er det smak og behag som gjelder. Prøv deg fram(!)

PULTOST LAGRET    (lagringstid 4-6 måneder)  er kjølevare (0-4 grader C).

GÅRDSRØMME  er ferskvare og kjølevare (0-4 grader C).

SYRLIG PRIM   er kjølevare (0-4 grader C) med lang holdbarhet.

JØNNBRØD  oppbevares best i romtemperatur. Lang holdbarhet ved oppbevaring tørt og i tett metallboks.

ALLERGENER
  • MELK – alle ysteriets produkter er basert på upasteurisert melk.
  • HVETEMEL – Jønnbrød inneholder hvetemel.

Konserveringsmidler eller andre tilsettingsstoffer brukes ikke.

FRYSING ?

Pultost kan fryses. Det kan gi osten en sterkere smak. Jønnbrød og syrlig prim kan også fryses, men lang holdbarhet gjør det sjelden nødvendig. Gårdsrømme egner seg ikke for frysing.

TRYGGHET OG KVALITET

Ysteri PULTOSTKOPPEN følger  EØS-reglement og «Nasjonale retningslinjer for småskala mjølkeforedling» utarbeidet av Norsk Gardsost.

Produksjonen ved ysteriet følges av Mattilsynet, registrert som «Lokal, marginal og avgrenset aktivitet».

Mer om fremstilling og anvendelse kan du lese under Produksjon, og Bruk og Smak.