Et håndverksysteri …

 … i Åsbygda på Ringerike

PULTOST og RØMME  og LITT TIL  –  på tradisjonelt vis

_________________________________________________________________

Nyheter Desember 2023:

  • Om REKO, og om Markeder, se kolonnen til høyre på siden (i «Landskap») – eller nederst (i «Portrett»)
  • Under Verd å vite … har vi lagt til noen ord om modning og oppbevaring av pultosten, og en liten kuriositet om kjøp av pultost i butikk  …..

 

   

Vi tilbyr lokalt:    Pultost Gårdsrømme – Jønnbrød – Sur myse  –  og sommer og høst også Sesongprodukter  fra egen hage (annonseres etterhvert)

♣.   Våre produkter finner du HER … 

… sammen med informasjon om hvor du kan handle.  Vi har også netthandel og kan sende over hele landet.

Vi ønsker  …

  • å by på lokalproduserte varer med gode smaksopplevelser – som gir gjenkjennelse, eller lyst til å prøve noe nytt.
  • å løfte fram kunnskap om ysting i liten skala og på tradisjonelt vis – med en nærhet til «hvordan mat blir til» – et perspektiv som er viktig å ha med seg inn i framtiden.  

Nettstedet er to-delt:  

  • Første delen er om produktene og hvor du kan handle («Hjem», «Produkter, «Hvor?», «Netthandel», «Kontakt») 
  • Andre delen er om den håndverksmessige framstillingen og tilblivelsen av  «ysteri PULTOSTKOPPEN». («Produksjonen», «Om pultost») .  
  • Å bygge et nytt småskala ysteri i et over 100 år gammelt fjøs og drive det på tradisjonelt håndverksmessig vis, etter dagens standarder – er også et etablererprosjekt, med kulturhistoriske aspekter.  Arbeidet ble støttet av  Innovasjon Norge.  Omtalen her gir en bakgrunn – som kanskje også kan være til inspirasjon for andre. 

MELDINGER

… om utvalg, produksjoner, arrangementer, datoer o.l. finner du i spalten til høyre, eller nederst på siden (avhengig av enheten du bruker, eller om du leser i «landskap» eller «portrett»).

___________________________

ysteri PULTOSTKOPPEN startet virksomheten sommeren 2015.

Sist oppdatert:   13.02.24

_______________________

Til Produktene

Til toppen

_______________________