Produksjonen

                      ♣    Arbeidet med melken

                      ♣     Håndverksmessig?

                     ♣     Bygg og Ombygg

                      ♣     Historien bakom

                      ♣     Kulturminne ? 

 

Historien om ysteri PULTOSTKOPPEN handler litt om veien fra idé til handling. Det er både en personlig historie – og en bygningshistorie, en fortelling om ombygging til ysteri av et fjøs og grisehus i en liten gammel låve, fra 1910.  Kanskje det kan være av interesse, eller til inspirasjon, for noen?

For her er også et element av kulturhistorie:  Hvordan ta med seg kunnskap og det verdifulle i gamle tradisjoner, inn i nåtiden?

Virksomheten ved ysteri PULTOSTKOPPEN  skjer i et skjæringspunkt mellom gammelt og nytt.  For de som måtte være interessert i produksjonen og hva som «ligger bakom», har vi satt sammen noen ord og noen bilder ….

For her er også et element av kulturhistorie:  Hvordan ta med seg kunnskap og det verdifulle i gamle tradisjoner, inn i nåtiden?

 

Til toppen