Bygg og ombygg

Til høyre i bildet nedenfor ses et lite rødt hus borte blant trærne.  Det er en gammel husmannsplass fra 1700-1800 tallet, også under rehabilitering.  Kan den også knyttes til tanker om ysting og livsformer på bygda i tidligere tider?

 

Til  NYTT – men bare «nytt nok» …

Ikke så stort , men stort nok …

   
Før …..

Etter …. Knapt noen endringer utvendig  …

Men innvendig: …

_______________________

Ysteriet ligger i en ombygd (rehabilitert) tredjedel av en 110 år gammel låve. Tidligere var det fjøs og grisehus der.  Alt innvendig måtte rives ned og bygges opp på nytt.  Det gjør at ysteriet kunne starte opp i helt nye lokaler, der alle dagens krav til hygiene og kvalitet er ivaretatt.  Men den opprinnelige rammen er bevart.  Eller omvendt:   I innredningen er det lagt vekt på å sette det gjenværende av det opprinnelige inn i dagens ramme …  Hele tiden med ønsket om å bevare det håndverksmessige preget.

Her noen bilder, – først fra interiøret sånn som det har blitt – og så noen glimt fra det bygningsmessige arbeidet.

 

  • INTERIØRER

Ysteri-131115_cr           Diverse utstyr ……

Arbeidsbenk-Vask    VASKEROM-II

Til venstre:  Fra ystelokalet:  Oppvaskbenk.                  Til høyre: Vaskerom for melkespann.

Taklampe-REV     SLANGE-5

Glatte flater og muligheter for spyling av vegger og gulv er et «must».

Studiebesøk

Studiebesøk i ysteriet  – Andres blikk kan gi verdifulle impulser.

____________________________

Å kunne løfte blikket fra komfyren og se drivhuset ute i hagen er en verdi i seg selv ...

DRIVHUS

Blikk ut i garderobegangen og inngangspartiet med den restaurerte trappen opp på loftet….. Et mulig møterom der, etterhvert?

INNGANG_ELLER_UTGANG                                                                               Gammel og ny dør  .. 110 år mellom dem            

____________________________

  • Bilde-KOMFYR-REVVEDFYRING

Vi ville ha vedkomfyr som varmekilde.

Oppvarming på vedkomfyr gir langsom oppvarming , slik det skal være når ostemassen brestes.

Fyringen skjer med bjørkeved.

Veden «sluses» inn i ysteriet via et lukket kassettsystem som ivaretar kravet til renhet i produksjonslokalet.

Fyringen gir også et ekstra avtrekk som bidrar til friskluftsbalansen i ysteriet.

Komfyren er en «Ulefos 624″ fra 1930-1940 tallet. Den sto på låven og lot seg restaurere.

Ny heldekkende kokeplate kom på plass, og noen nye innvendige deler ble støpt i gråjern ved Ulefoss Jernverk via Ulefoss Ovnshandel i 2014.

Opptenning-Komfyr                 KOMFYR-FYR

Over:    Opptenning.        Under: : Bjørkeved ankommet og på plass. Nummererte vedkassetter til venstre.

BJØRKEVED-1BJØRKEVED-KASETT

PIPESTILLAS         VINDU         Solsikke-II

Pipe måtte til, og restaurert vindu med originalt glass … Og solsikken kun til glede ..

Ulefos-Komfyr

Gammelt kjent merke  ….

______________________________        

…   fra GAMMELT 

Fjøsdøra

Den gamle fjøsdøra ønsker velkommen fra yttergangen inn til ysteriet. I årenes løp har den sett kuer, okser, griser og hester komme og gå.  Den har holdt dem ute – eller inne.  Og den har sett folk … Hva om den kunne fortelle ?

Gamle-Planker

Gamle kalkede planker ble nummerert før de ble tatt ned, så det skulle være lett å sette opp igjen. Men slik gikk det ikke. Alt som hørte grisehuset og fjøset til, måtte rives. Det ble helt nye konstruksjoner og nye rom inne i den gamle låven. Men noen planker ble rengjort og fikk forlenget liv som dørlister rundt fjøsdøra, som gulvlister i yttergang og trappehus og litt forskjellig. Og litt av hvert av andre ting og snodigheter er også tatt vare på …

Gammelt interiør              Føsdøe-Håndtak

Bilder fra arbeidet

Gammel låve      IMG_4125      Gullslottet-REV

Drastiske inngrep måtte til …

     IMG_3826-REV         Bilde-3-Ringblad

Men ting vokser fram …  og blir til  ….

LÅVE-2-NYTT-HJØRNE     …   OG SÅ TIL SIST    ….

_________________

EGET DESIGN

Barbro Lennstrøm  har selv stått for idé, tegning og design av ysteriet – med ysterom, vaskerom, garderobegang og entre, og lager på loftet (2. etasje).

 

HÅNDVERKERE – LEVERANDØRER

Rehabiliteringen og byggingen av ysteriet har vært basert på egeninnsats, så langt kompetansen har nådd.   Ellers er benyttet lokale håndverkere og leverandører. Disse har gjort en innsats vi er fornøyd med og gitt oss gode råd som vi ikke kunne ha vært foruten.

 

ETABLERERSTØTTE

Ysteriet ble etablert i 2015 med støtte fra Innovasjon Norge

________________________

DETALJER OG SNODIGHETER  …….

Utsikt Juhlse

Til venstre:  Utsikt fra ysteriet mot den gamle «Julsestua» fra 1700-1800 tallet, en husmannsplass under Vesetrud gård – med det feiende offisielle navnet «Bellevue».

Under: «Kroken på døra?»  I hvert fall ikke for Ysteri PULTOSTKOPPEN …..  Gamle detaljer er tatt vare på og forsøkt bygd inn i det nye …

Fjøsdørkrok   Håndtak-1        Håndtak-2        DØRHÅNDTAK-NYTT

Dørhåndtak … like, men ulike ..

 INDUSTRILAMPE

Gammel fjøslampe fra elektrisitetens barndom inn i nåtiden …

SKOOVERTREKK-II      TRAPP

  Sko-overtrekk, nye til høyre, brukte til venstre – ingen slipper inn uten …

Yttergang

Gammelt eller nytt – vegger skaper rom ….

_______________________________

Til toppen

Til Ysteriet og produksjonen