HVOR kan du handle?

Produkter fra ysteri PULTOSTKOPPEN selges lokalt fra utvalgte butikker, «REKO-ringen Ringerike», markeder, og direkte fra ysteriet.  Eller du kan velge  NETTHANDEL.  Vi leverer over hele landet (pakke i Posten).

Pr.  November  2023 er alternativene lokalt (Jevnaker, Hole, Gran):

BUTIKKER

 

 

REKO-ringen Ringerike

   

Fra utleveringsdag «REKO-ringen Ringerike», Hønefoss, Juli 2022

«REKO-ring» er et tiltak for direkte levering av lokalproduserte matvarer i regi av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  Kun forhåndsbestilte varer. Utlevering 2 ganger pr. mnd.  Produkter annonseres og bestilles via Reko-ringen Ringerike.

 

DIREKTE FRA YSTERIET (etter avtale)

Du kan også handle direkte fra ysteriet.  Men vi har ingen faste åpningstider, så ring gjerne eller send SMS for avtale.   Telefon og Adresse:   Se Kontakt. 

 

LOKALE MARKEDER

ysteri PULTOSTKOPPEN deltar ofte på markeder for lokalmat. Koronasituasjonen gjorde at aktiviteten var sterkt redusert en tid. Men nå tar det seg opp igjen:

Deltakelse på markeder annonseres noen uker i forveien i kolonnen til høyre (eller nederst) på siden.

 

Pultost (med smaksprøver) og diverse materiell (brosjyrer) – på «Ringeriksdagen», Hønefoss, september 2022

______________________________________________

Til toppen …

… eller nedenfor om noen steder vi har deltatt:

 

MØTER MED FOLK ER VERDIFULLE …

Å delta på markeder gir mange nyttige innspill til meg som produsent. Det gir også en mulighet til å hilse på kunder som jeg ikke har møtt tidligere, men som kjøper produktene i butikk.

NRK Sommertoget – og «Familiefest» –  på Jevnaker Stasjon 2017.  Vi serverte rømmegrøt og smaksprøver av pultost.

Og på «Familiefest» kan familien stille opp ….

«Høvdinghallen», Hadeland Glassverk

____________________________________

Siden oppstarten i 2015 har «ysteri PULTOSTKOPPEN»  bl.a. vært til stede på (og noen steder har vi vært flere ganger):

 • Holemarked, Vik (Røyse)
 • Julemarked, Veien Kulturminnesenter, Hønefoss.
 • Julemarked, Ringerike Museum.
 • Marked, Høvdinghallen, Hadeland Glassverk.
 • Julemarked, Folkets Hus, Jevnaker
 • BYGDESMAK, Sundvolden Hotel
 • Ringeriksdagen, Hønefoss
 • Randsfjordfestivalen, Jevnaker
 • Jevnaker Stasjon, Familiefest Jevnaker kommune; NRK Sommertoget 2017
 • «Klassikerlørdag» ved Norsk Samferdselshistorisk Senter i Hønefoss
 • «Håndverksdagen» på Hadeland Folkemuseum, med salg av egne produkter og demonstrasjon av bresting og uttak av ostemasse for pultost
 • RINGERIKSDAGEN i Hønefoss
 • MARKENS GRØDE på Jevnaker
 • VERDENS BYGDEKVINNEDAG på Bygdøy Kongsgård
 • BYGDEMARKED på Haugvang (Haug Bygdelag),
 • ÅPEN GÅRD på Almgården, Solborg
 • RIDDERGAARDSDAGEN i Hønefoss
 • Almelåven, Hønefoss
 • Og flere kommer …

___________________________

Til toppen