Kulturminne ?

                                                                                                                       (jie keramikk)

 

                                 MELKESPANN og MELKERAMPER

Transport av melk fra produsent (bonde) til meieri i dag skjer med tankbil. Tidligere var det i melkespann. I en periode rundt midten av forrige århundre var melkerampene langs veien et kjent trekk på bygdene. Bonden fylte dagens produksjon i melkespann om morgenen og satte på rampen.   Det var tunge løft.  Så kom melkebilen i fast rute, og sjåførene lempet spannene over på lasteplanet og kjørte til meieriet.  Spannene kom tomme ut igjen på ettermiddagen.  Noen melkebiler tok også med passasjerer.  Melkerampene kunne være sosiale samlingssteder på bygdene.

ysteri PULTOSTKOPPEN henter melk i spann – men til forskjell fra tidligere tiders 20 liters spann, henter vi i 10 liters spann og i et lettere materiale – som gjør det lettere håndterbart i i en håndverksvirksomhet som vår.

 

                

………………………………………….

Og her er andre aspekter også,  naturligvis, som har med kultur og samfunn å gjøre. Den store drivkraften i endringene på bygdene utover på 1900-tallet, var den teknologiske utviklingen, med sine maskiner.  Der ett element var oppfinnelsen av  separatoren.  Den skapte en hel liten revolusjon i håndteringen av melken på gården – ved at en ikke lenger behøvde å skumme fløten med skje.  Noe som igjen påvirket levemåtene – bruken av tid, og hva folk kunne produsere for eget bruk, eller for salg, og hva de hadde på matbordet …

Siden «Gammel tradisjon  …» gir også noen historiske glimt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til ysteri og produksjon