Håndverksmessig?

 

Vi bruker ord som HÅNDVERKSMESSIG og «GAMLEMÅTEN» – hva betyr det?

 

Det er en «sum» av enkeltfaktorer:

  • Vi legger vekt på det manuelle, og å gjøre ting «for hånd», der det lar seg gjøre.  Det går an, i en småskala virksomhet som ysteri PULTOSTKOPPEN.
  • Oppvarming av syrnet skummet melk (bresting) skjer på vedkomfyr, fyrt med bjørkeved.
  • Ingen bruk av konserveringsmidler eller tilsettingsstoffer.
  • Melkens kvalitet varierer naturlig gjennom året – og korrigeres ikke for.
  • Ostemassen oppfører seg forskjellig i nyansene fra gang til gang:  Når massen  gjærer, blir den varm, og på et tidspunkt må «varmgangen» stoppes. Det skjer med salt.  Men når skal den saltes?  Og når det må det røres om; og når er massen klar for smultring?  Fuktighet og romtemperatur spiller inn.  «Manuell» (ikke balansert) ventilasjon i ysteriet.  Varmen fra vedfyringen skaper egne utfordringer.  Dette blir en helhet som erfares, vurderes og håndteres fra gang til gang.  Slik også ystere og budeier måtte gjøre før i tiden.

 

 

Til toppen

Til Ysteriet og produksjonen