Markeder

Corona-situasjonen har gjort at aktiviteten på markeder og messer er sterkt redusert for tiden.

 

INFORMASJON ….

om deltakelse på markeder og messer legges ut et par uker i forveien i kolonnen til høyre (eller nederst, avhengig den enheten du leser denne nettsiden med).  Nedenfor om noen steder vi har vært.

 

MØTER MED FOLK ER VERDIFULLE …

Å delta på markeder og messer er på mange interessante samtaler og nyttige innspill til meg som produsent. Det gir også en mulighet til å hilse på kunder som jeg ikke har møtt tidligere, men som kjøper produktene mine i butikk.

 

NRK Sommertoget – og «Familiefest» –  på Jevnaker Stasjon 26. Juli 2017.  Vi serverte rømmegrøt og smaksprøver av pultost.

Og på «Familiefest» kan familien stille opp ….

«Høvdinghallen», Hadeland Glassverk 2016

____________________________________

Siden oppstarten i 2015 har «ysteri PULTOSTKOPPEN»  bl.a. vært til stede på (og noen flere ganger):

 • Julemarked, Veien Kulturminnesenter, Hønefoss, Des. 2017
 • Julemarked, Ringerike Museum, Des. 2017
 • Marked, Høvdinghallen, Hadeland Glassverk, Des. 2017
 • Julemarked, Folkets Hus, Jevnaker 2017
 • BYGDEMARKED, Haugvang,  2017
 • BYGDESMAK, Sundvolden, 2017
 • Ringeriksdagen, Hønefoss, 2017
 • Randsfjordfestivalen, 2017
 • Jevnaker Stasjon, Familiefest Jevnaker kommune i forbindelse med NRK Sommertoget 2017
 • BYGDESMAK på Sundvolden hotel,
 • «Klassikerlørdag» ved Norsk Samferdselshistorisk Senter i Hønefoss,
 • «Håndverksdagen» på Hadeland Folkemuseum, med salg av egne produkter og demonstrasjon av bresting og uttak av ostemasse for pultost.
 • RINGERIKSDAGEN i Hønefoss,
 • MARKENS GRØDE på Jevnaker,
 • VERDENS BYGDEKVINNEDAG på Bygdøy Kongsgård,
 • BYGDEMARKED på Haugvang (Haug Bygdelag),
 • ÅPEN GÅRD på Almgården
 • RIDDERGAARDSDAGEN i Hønefoss
 • Almelåven, Hønefoss
 • Julemarked på Veien Kulturminnesenter
 • Julemarked Høvdinghallen
 • Og flere kommer …